Tai Chi -Qi Gong y funciones físicas

Por Moonkyoung Park, Rhayun Song, Kyoungok Ju, Jacqueline C. Shin, Jisu Seo, Xing Fan, Xianqi...